LAST MINUTE
ЛЕТО 2018 - ГРЦИЈА
BANSKO - Maria Antoaneta 3*
Maria Antoaneta 3*
early booking попуст 25 % за резервации до 30.09

20 % за резервација до 31.10

15 % за резервации до 30.11

10 % за резервации до 21.12
дополнителни попусти 6=5; 10=8 за престој во период: 01.12-05.03

6=4; 10=7 за престој во период после 06.03
CH = CHILDREN 6-12 Услуга ноќевање со појадок или полупансион +
Деца до 5.99 год се сместуваат БЕСПЛАТНО http://www.maria-antoaneta.com/index.php?lang=en
MARIA ANTOANETA RESIDENCE 4* 01.12-17.12;
06.03-31.03
18.12-28.12;
14.01-05.03
29.12-01.01 02.01-13.01
DBL STANDARD / BB 18,73 € 21,69 € 46,34 € 25,63 €
SGL 32,54 € 37,47 € 83,81 € 43,38 €
DBL 1AD+1CH 37,47 € 43,38 € 92,68 € 51,27 €
DBL 2AD 37,47 € 43,38 € 92,68 € 51,27 €
DBL STANDARD / HB+ 23,66 € 26,62 € 51,27 € 30,56 €
SGL 37,47 € 42,40 € 88,74 € 48,31 €
DBL 1AD+1CH 47,33 € 53,24 € 102,54 € 61,13 €
DBL 2AD 47,33 € 53,24 € 102,54 € 61,13 €
JUNIOR SUITE / BB 19,72 € 22,68 € 49,30 € 26,62 €
SGL NO NO NO NO
JS 1AD+1CH 39,44 € 45,35 € 98,60 € 53,24 €
JS 1AD+2CH 39,44 € 45,35 € 98,60 € 53,24 €
JS 2AD 39,44 € 45,35 € 98,60 € 53,24 €
JS 2AD+1CH 39,44 € 45,35 € 98,60 € 53,24 €
JS 3AD 53,24 € 61,23 € 133,10 € 71,88 €
JUNIOR SUITE / HB+ 24,65 € 27,61 € 54,23 € 31,55 €
SGL NO NO NO NO
JS 1AD+1CH 49,30 € 55,21 € 108,45 € 63,10 €
JS 1AD+2CH 49,30 € 55,21 € 108,45 € 63,10 €
JS 2AD 49,30 € 55,21 € 108,45 € 63,10 €
JS 2AD+1CH 49,30 € 55,21 € 108,45 € 63,10 €
JS 3AD 66,55 € 74,54 € 146,41 € 85,19 €
JUNIOR SUITE WITH KITCHENETE / BB 20,70 € 23,66 € 50,28 € 27,61 €
SGL NO NO NO NO
JS 1AD+1CH 41,41 € 47,33 € 100,57 € 55,21 €
JS 1AD+2CH 41,41 € 47,33 € 100,57 € 55,21 €
JS 2AD 41,41 € 47,33 € 100,57 € 55,21 €
JS 2AD+1CH 41,41 € 47,33 € 100,57 € 55,21 €
JS 3AD 55,90 € 63,89 € 135,77 € 74,54 €
JUNIOR SUITE WITH KITCHENETE / HB+ 25,63 € 28,59 € 55,21 € 32,54 €
SGL NO NO NO NO
JS 1AD+1CH 51,27 € 57,19 € 110,43 € 65,07 €
JS 1AD+2CH 51,27 € 57,19 € 110,43 € 65,07 €
JS 2AD 51,27 € 57,19 € 110,43 € 65,07 €
JS 2AD+1CH 51,27 € 57,19 € 110,43 € 65,07 €
JS 3AD 69,21 € 77,20 € 149,08 € 87,85 €
JUNIOR SUITE WITH KITCHENETE & FIRE PLACE / BB 21,69 € 24,65 € 51,27 € 28,59 €
SGL NO NO NO NO
JS 1AD+1CH 43,38 € 49,30 € 102,54 € 57,19 €
JS 1AD+2CH 43,38 € 49,30 € 102,54 € 57,19 €
JS 2AD 43,38 € 49,30 € 102,54 € 57,19 €
JS 2AD+1CH 43,38 € 49,30 € 102,54 € 57,19 €
JS 3AD 58,57 € 66,55 € 138,43 € 77,20 €
JUNIOR SUITE WITH KITCHENETE & FIRE PLACE / HB+ 26,62 € 29,58 € 56,20 € 33,52 €
SGL NO NO NO NO
JS 1AD+1CH 53,24 € 59,16 € 112,40 € 67,04 €
JS 1AD+2CH 53,24 € 59,16 € 112,40 € 67,04 €
JS 2AD 53,24 € 59,16 € 112,40 € 67,04 €
JS 2AD+1CH 53,24 € 59,16 € 112,40 € 67,04 €
JS 3AD 71,88 € 79,86 € 151,74 € 90,51 €
ONE BEDROOM SUITE / BB 22,68 € 25,63 € 52,26 € 29,58 €
SGL NO NO NO NO
APP 1AD+1CH 45,35 € 51,27 € 104,51 € 59,16 €
APP 1AD+2CH 45,35 € 51,27 € 104,51 € 59,16 €
APP 1AD+3CH 56,69 € 64,09 € 130,64 € 73,95 €
APP 2AD 45,35 € 51,27 € 104,51 € 59,16 €
APP 2AD+1CH 45,35 € 51,27 € 104,51 € 59,16 €
APP 2AD+2CH 56,69 € 64,09 € 130,64 € 73,95 €
APP 3AD 61,23 € 69,21 € 141,09 € 79,86 €
APP 3AD+1CH 61,23 € 69,21 € 141,09 € 79,86 €
APP 4AD 77,10 € 87,16 € 177,67 € 100,57 €
ONE BEDROOM SUITE / HB+ 27,61 € 30,56 € 57,19 € 34,51 €
SGL NO NO NO NO
APP 1AD+1CH 55,21 € 61,13 € 114,37 € 69,02 €
APP 1AD+2CH 55,21 € 61,13 € 114,37 € 69,02 €
APP 1AD+3CH 69,02 € 76,41 € 142,96 € 86,27 €
APP 2AD 55,21 € 61,13 € 114,37 € 69,02 €
APP 2AD+1CH 55,21 € 61,13 € 114,37 € 69,02 €
APP 2AD+2CH 69,02 € 76,41 € 142,96 € 86,27 €
APP 3AD 74,54 € 82,52 € 154,40 € 93,17 €
APP 3AD+1CH 74,54 € 82,52 € 154,40 € 93,17 €
APP 4AD 93,86 € 103,92 € 194,43 € 117,33 €
ONE BEDROOM SUITE WITH KITCHENETE / BB 23,66 € 26,62 € 53,24 € 30,56 €
SGL NO NO NO NO
APP 1AD+1CH 47,33 € 53,24 € 106,48 € 61,13 €
APP 1AD+2CH 47,33 € 53,24 € 106,48 € 61,13 €
APP 1AD+3CH 59,16 € 66,55 € 133,10 € 76,41 €
APP 2AD 47,33 € 53,24 € 106,48 € 61,13 €
APP 2AD+1CH 47,33 € 53,24 € 106,48 € 61,13 €
APP 2AD+2CH 59,16 € 66,55 € 133,10 € 76,41 €
APP 3AD 63,89 € 71,88 € 143,75 € 82,52 €
APP 3AD+1CH 63,89 € 71,88 € 143,75 € 82,52 €
APP 4AD 80,45 € 90,51 € 181,02 € 103,92 €
ONE BEDROOM SUITE WITH KITCHENETE / HB+ 28,59 € 31,55 € 58,17 € 35,49 €
SGL NO NO NO NO
APP 1AD+1CH 57,19 € 63,10 € 116,34 € 70,99 €
APP 1AD+2CH 57,19 € 63,10 € 116,34 € 70,99 €
APP 1AD+3CH 71,48 € 78,88 € 145,43 € 88,74 €
APP 2AD 57,19 € 63,10 € 116,34 € 70,99 €
APP 2AD+1CH 57,19 € 63,10 € 116,34 € 70,99 €
APP 2AD+2CH 71,48 € 78,88 € 145,43 € 88,74 €
APP 3AD 77,20 € 85,19 € 157,06 € 95,83 €
APP 3AD+1CH 77,20 € 85,19 € 157,06 € 95,83 €
APP 4AD 97,21 € 107,27 € 197,78 € 120,68 €
ONE BEDROOM SUITE WITH KITCHENETE & FIRE PLACE / BB 24,65 € 27,61 € 54,23 € 32,54 €
SGL NO NO NO NO
APP 1AD+1CH 49,30 € 55,21 € 108,45 € 65,07 €
APP 1AD+2CH 49,30 € 55,21 € 108,45 € 65,07 €
APP 1AD+3CH 61,62 € 69,02 € 135,57 € 81,34 €
APP 2AD 49,30 € 55,21 € 108,45 € 65,07 €
APP 2AD+1CH 49,30 € 55,21 € 108,45 € 65,07 €
APP 2AD+2CH 61,62 € 69,02 € 135,57 € 81,34 €
APP 3AD 66,55 € 74,54 € 146,41 € 87,85 €
APP 3AD+1CH 66,55 € 74,54 € 146,41 € 87,85 €
APP 4AD 83,81 € 93,86 € 184,37 € 110,62 €
ONE BEDROOM SUITE WITH KITCHENETE & FIRE PLACE / HB+ 29,58 € 32,54 € 59,16 € 36,48 €
SGL NO NO NO NO
APP 1AD+1CH 59,16 € 65,07 € 118,31 € 72,96 €
APP 1AD+2CH 59,16 € 65,07 € 118,31 € 72,96 €
APP 1AD+3CH 73,95 € 81,34 € 147,89 € 91,20 €
APP 2AD 59,16 € 65,07 € 118,31 € 72,96 €
APP 2AD+1CH 59,16 € 65,07 € 118,31 € 72,96 €
APP 2AD+2CH 73,95 € 81,34 € 147,89 € 91,20 €
APP 3AD 79,86 € 87,85 € 159,72 € 98,50 €
APP 3AD+1CH 79,86 € 87,85 € 159,72 € 98,50 €
APP 4AD 100,57 € 110,62 € 201,13 € 124,03 €
TWO BEDROOMS FAMILY APARTMENT / BB 20,70 € 23,66 € 50,28 € 27,61 €
SGL NO NO NO NO
APP 1AD+1CH 82,82 € 94,65 € 201,13 € 110,43 €
APP 1AD+2CH 82,82 € 94,65 € 201,13 € 110,43 €
APP 1AD+3CH 82,82 € 94,65 € 201,13 € 110,43 €
APP 1AD+4CH 82,82 € 94,65 € 201,13 € 110,43 €
APP 1AD+5CH 93,17 € 106,48 € 226,28 € 124,23 €
APP 2AD 82,82 € 94,65 € 201,13 € 110,43 €
APP 2AD+1CH 82,82 € 94,65 € 201,13 € 110,43 €
APP 2AD+2CH 82,82 € 94,65 € 201,13 € 110,43 €
APP 2AD+3CH 82,82 € 94,65 € 201,13 € 110,43 €
APP 2AD+4CH 93,17 € 106,48 € 226,28 € 124,23 €
APP 3AD 82,82 € 94,65 € 201,13 € 110,43 €
APP 3AD+1CH 82,82 € 94,65 € 201,13 € 110,43 €
APP 3AD+2CH 82,82 € 94,65 € 201,13 € 110,43 €
APP 3AD+3CH 93,17 € 106,48 € 226,28 € 124,23 €
APP 4AD 82,82 € 94,65 € 201,13 € 110,43 €
APP 4AD+1CH 82,82 € 94,65 € 201,13 € 110,43 €
APP 4AD+2CH 93,17 € 106,48 € 226,28 € 124,23 €
APP 5AD 97,31 € 111,22 € 236,33 € 129,75 €
APP 5AD+1CH 97,31 € 111,22 € 236,33 € 129,75 €
APP 6AD 111,81 € 127,78 € 271,53 € 149,08 €
TWO BEDROOMS FAMILY APARTMENT / HB+ 25,63 € 28,59 € 55,21 € 32,54 €
SGL NO NO NO NO
APP 1AD+1CH 102,54 € 114,37 € 220,85 € 130,15 €
APP 1AD+2CH 102,54 € 114,37 € 220,85 € 130,15 €
APP 1AD+3CH 102,54 € 114,37 € 220,85 € 130,15 €
APP 1AD+4CH 102,54 € 114,37 € 220,85 € 130,15 €
APP 1AD+5CH 115,36 € 128,67 € 248,46 € 146,41 €
APP 2AD 102,54 € 114,37 € 220,85 € 130,15 €
APP 2AD+1CH 102,54 € 114,37 € 220,85 € 130,15 €
APP 2AD+2CH 102,54 € 114,37 € 220,85 € 130,15 €
APP 2AD+3CH 102,54 € 114,37 € 220,85 € 130,15 €
APP 2AD+4CH 115,36 € 128,67 € 248,46 € 146,41 €
APP 3AD 102,54 € 114,37 € 220,85 € 130,15 €
APP 3AD+1CH 102,54 € 114,37 € 220,85 € 130,15 €
APP 3AD+2CH 102,54 € 114,37 € 220,85 € 130,15 €
APP 3AD+3CH 115,36 € 128,67 € 248,46 € 146,41 €
APP 4AD 102,54 € 114,37 € 220,85 € 130,15 €
APP 4AD+1CH 102,54 € 114,37 € 220,85 € 130,15 €
APP 4AD+2CH 115,36 € 128,67 € 248,46 € 146,41 €
APP 5AD 120,48 € 134,38 € 259,50 € 152,92 €
APP 5AD+1CH 120,48 € 134,38 € 259,50 € 152,92 €
APP 6AD 138,43 € 154,40 € 298,15 € 175,70 €
TWO BEDROOMS FAMILY APARTMENT WITH FIRE PLACE / BB 21,69 € 24,65 € 51,27 € 28,59 €
SGL NO NO NO NO
APP 1AD+1CH 86,76 € 98,60 € 205,08 € 114,37 €
APP 1AD+2CH 86,76 € 98,60 € 205,08 € 114,37 €
APP 1AD+3CH 86,76 € 98,60 € 205,08 € 114,37 €
APP 1AD+4CH 86,76 € 98,60 € 205,08 € 114,37 €
APP 1AD+5CH 97,61 € 110,92 € 230,71 € 128,67 €
APP 2AD 86,76 € 98,60 € 205,08 € 114,37 €
APP 2AD+1CH 86,76 € 98,60 € 205,08 € 114,37 €
APP 2AD+2CH 86,76 € 98,60 € 205,08 € 114,37 €
APP 2AD+3CH 86,76 € 98,60 € 205,08 € 114,37 €
APP 2AD+4CH 97,61 € 110,92 € 230,71 € 128,67 €
APP 3AD 86,76 € 98,60 € 205,08 € 114,37 €
APP 3AD+1CH 86,76 € 98,60 € 205,08 € 114,37 €
APP 3AD+2CH 86,76 € 98,60 € 205,08 € 114,37 €
APP 3AD+3CH 97,61 € 110,92 € 230,71 € 128,67 €
APP 4AD 86,76 € 98,60 € 205,08 € 114,37 €
APP 4AD+1CH 86,76 € 98,60 € 205,08 € 114,37 €
APP 4AD+2CH 97,61 € 110,92 € 230,71 € 128,67 €
APP 5AD 101,95 € 115,85 € 240,97 € 134,38 €
APP 5AD+1CH 101,95 € 115,85 € 240,97 € 134,38 €
APP 6AD 117,13 € 133,10 € 276,85 € 154,40 €
TWO BEDROOMS FAMILY APARTMENT WITH FIRE PLACE / HB+ 26,62 € 29,58 € 56,20 € 33,52 €
SGL NO NO NO NO
APP 1AD+1CH 106,48 € 118,31 € 224,80 € 134,09 €
APP 1AD+2CH 106,48 € 118,31 € 224,80 € 134,09 €
APP 1AD+3CH 106,48 € 118,31 € 224,80 € 134,09 €
APP 1AD+4CH 106,48 € 118,31 € 224,80 € 134,09 €
APP 1AD+5CH 119,79 € 133,10 € 252,90 € 150,85 €
APP 2AD 106,48 € 118,31 € 224,80 € 134,09 €
APP 2AD+1CH 106,48 € 118,31 € 224,80 € 134,09 €
APP 2AD+2CH 106,48 € 118,31 € 224,80 € 134,09 €
APP 2AD+3CH 106,48 € 118,31 € 224,80 € 134,09 €
APP 2AD+4CH 119,79 € 133,10 € 252,90 € 150,85 €
APP 3AD 106,48 € 118,31 € 224,80 € 134,09 €
APP 3AD+1CH 106,48 € 118,31 € 224,80 € 134,09 €
APP 3AD+2CH 106,48 € 118,31 € 224,80 € 134,09 €
APP 3AD+3CH 119,79 € 133,10 € 252,90 € 150,85 €
APP 4AD 106,48 € 118,31 € 224,80 € 134,09 €
APP 4AD+1CH 106,48 € 118,31 € 224,80 € 134,09 €
APP 4AD+2CH 119,79 € 133,10 € 252,90 € 150,85 €
APP 5AD 125,12 € 139,02 € 264,14 € 157,55 €
APP 5AD+1CH 125,12 € 139,02 € 264,14 € 157,55 €
APP 6AD 143,75 € 159,72 € 303,48 € 181,02 €
SUPPLEMENTS: ADULT CHILD 6-12

Поглед планина 3,00 €


Внатрешен паркинг 5,00 €


Бебешко креветче 3,00 €


Новогодишна вечера 55,00 € 27,50

community tax 0,00 € 0,00

* цената вклучува користење на базен, интернет, парна бања, сауна, фитнес, трансфер до гондолата
Полупансион + вклучува точено пиво, вино и вода за време на вечерата