LAST MINUTE
ЛЕТО 2018 - ГРЦИЈА
BOROVEC - Rila 4*
Rila 4*

early booking попуст 10 % за резервации до 15.10
CH = CHILDREN 2-12 Услуга Полупансион
http://www.rilaborovets.com/en
RILA 4* 28.12-07.01 08.01-13.01;
28.01-24.02
14.01-27.01;
25.02-04.03
17.12-27.12;
05.03-17.03
18.03-05.04
DBL STANDARD / HB 88,78 € 72,34 € 58,09 € 53,70 € 39,46 €
SGL 133,16 € 108,50 € 87,13 € 80,56 € 59,18 €
DBL 1AD+1CH 150,92 € 122,97 € 98,75 € 91,30 € 67,08 €
DBL 1AD+2CH 195,31 € 159,14 € 127,79 € 118,15 € 86,80 €
DBL 2AD 177,55 € 144,67 € 116,18 € 107,41 € 78,91 €
DBL 2AD+1CH 195,31 € 159,14 € 127,79 € 118,15 € 86,80 €
DBL STANDARD SLOPE VIEW/ HB 92,06 € 75,62 € 61,38 € 56,99 € 42,74 €
SGL 138,10 € 113,44 € 92,06 € 85,49 € 64,12 €
DBL 1AD+1CH 156,51 € 128,56 € 104,34 € 96,89 € 72,66 €
DBL 1AD+2CH 202,54 € 166,37 € 135,03 € 125,38 € 94,04 €
DBL 2AD 184,13 € 151,25 € 122,75 € 113,98 € 85,49 €
DBL 2AD+1CH 202,54 € 166,37 € 135,03 € 125,38 € 94,04 €
DBL SUPERIOR / HB 108,50 € 89,87 € 70,14 € 64,66 € 47,13 €
SGL 162,76 € 134,81 € 105,22 € 97,00 € 70,69 €
DBL 1AD+1CH 184,46 € 152,78 € 119,24 € 109,93 € 80,12 €
DBL 1AD+2CH 238,71 € 197,72 € 154,32 € 142,26 € 103,68 €
DBL 2AD 217,01 € 179,74 € 140,29 € 129,33 € 94,26 €
DBL 2AD+1CH 238,71 € 197,72 € 154,32 € 142,26 € 103,68 €
DBL SUPERIOR SLOPE VIEW/ HB 111,79 € 93,16 € 73,43 € 67,95 € 50,42 €
SGL 167,69 € 139,74 € 110,15 € 101,93 € 75,62 €
DBL 1AD+1CH 190,05 € 158,37 € 124,83 € 115,52 € 85,71 €
DBL 1AD+2CH 245,94 € 204,95 € 161,55 € 149,49 € 110,92 €
DBL 2AD 223,58 € 186,32 € 146,86 € 135,90 € 100,83 €
DBL 2AD+1CH 245,94 € 204,95 € 161,55 € 149,49 € 110,92 €
FAMILY SUPERIOR / HB 108,50 € 89,87 € 70,14 € 64,66 € 47,13 €
SGL 292,96 € 242,65 € 189,39 € 174,59 € 127,25 €
DBL 1AD+1CH 292,96 € 242,65 € 189,39 € 174,59 € 127,25 €
DBL 1AD+2CH 292,96 € 242,65 € 189,39 € 174,59 € 127,25 €
DBL 1AD+3CH 292,96 € 242,65 € 189,39 € 174,59 € 127,25 €
DBL 2AD 292,96 € 242,65 € 189,39 € 174,59 € 127,25 €
DBL 2AD+1CH 292,96 € 242,65 € 189,39 € 174,59 € 127,25 €
DBL 2AD+2CH 292,96 € 242,65 € 189,39 € 174,59 € 127,25 €
FAMILY SUPERIOR SLOPE VIEW / HB 111,79 € 93,16 € 73,43 € 67,95 € 50,42 €
SGL 301,84 € 251,53 € 198,27 € 183,47 € 136,12 €
DBL 1AD+1CH 301,84 € 251,53 € 198,27 € 183,47 € 136,12 €
DBL 1AD+2CH 301,84 € 251,53 € 198,27 € 183,47 € 136,12 €
DBL 1AD+3CH 301,84 € 251,53 € 198,27 € 183,47 € 136,12 €
DBL 2AD 301,84 € 251,53 € 198,27 € 183,47 € 136,12 €
DBL 2AD+1CH 301,84 € 251,53 € 198,27 € 183,47 € 136,12 €
DBL 2AD+2CH 301,84 € 251,53 € 198,27 € 183,47 € 136,12 €
INTERCONNECTED DBL / HB 108,50 € 89,87 € 70,14 € 64,66 € 47,13 €
SGL n/a n/a n/a n/a n/a
DBL 2AD+2CH 368,91 € 305,56 € 238,49 € 219,86 € 160,24 €
DBL 2AD+3CH 423,17 € 350,50 € 273,56 € 252,19 € 183,80 €
DBL 2AD+4CH 477,42 € 395,44 € 308,63 € 284,52 € 207,36 €
DBL 3AD 379,76 € 314,55 € 245,50 € 226,32 € 164,95 €
DBL 3AD+1CH 401,46 € 332,53 € 259,53 € 239,26 € 174,37 €
DBL 3AD+2CH 423,17 € 350,50 € 273,56 € 252,19 € 183,80 €
DBL 3AD+3CH 477,42 € 395,44 € 308,63 € 284,52 € 207,36 €
DBL 4 AD 434,02 € 359,49 € 280,58 € 258,66 € 188,51 €
DBL 4 AD+1CH 455,72 € 377,46 € 294,60 € 271,59 € 197,94 €
DBL 4 AD+2CH 477,42 € 395,44 € 308,63 € 284,52 € 207,36 €
INTERCONNECTED DBL SLOPE VIEW / HB 111,79 € 93,16 € 73,43 € 67,95 € 50,42 €
SGL n/a n/a n/a n/a n/a
DBL 2AD+2CH 380,09 € 316,74 € 249,67 € 231,04 € 171,41 €
DBL 2AD+3CH 435,99 € 363,32 € 286,38 € 265,01 € 196,62 €
DBL 2AD+4CH 491,88 € 409,90 € 323,10 € 298,99 € 221,83 €
DBL 3AD 516,54 € 428,97 € 336,25 € 310,50 € 228,08 €
DBL 3AD+1CH 538,90 € 447,61 € 350,94 € 324,09 € 238,16 €
DBL 3AD+2CH 435,99 € 363,32 € 286,38 € 265,01 € 196,62 €
DBL 3AD+3CH 491,88 € 409,90 € 323,10 € 298,99 € 221,83 €
DBL 4 AD 447,17 € 372,64 € 293,73 € 271,81 € 201,66 €
DBL 4 AD+1CH 469,53 € 391,27 € 308,41 € 285,40 € 211,75 €
DBL 4 AD+2CH 491,88 € 409,90 € 323,10 € 298,99 € 221,83 €
SUPERIOR SUITE / HB 325,51 € 269,62 € 210,43 € 193,99 € 141,38 €
SGL 325,51 € 269,62 € 210,43 € 193,99 € 141,38 €
STD 1AD+1CH 325,51 € 269,62 € 210,43 € 193,99 € 141,38 €
STD 1AD+2CH 325,51 € 269,62 € 210,43 € 193,99 € 141,38 €
STD 1AD+3CH 358,06 € 296,58 € 231,48 € 213,39 € 155,52 €
STD 1AD+4CH 390,61 € 323,54 € 252,52 € 232,79 € 169,66 €
STD 2AD 325,51 € 269,62 € 210,43 € 193,99 € 141,38 €
STD 2AD+1CH 325,51 € 269,62 € 210,43 € 193,99 € 141,38 €
STD 2AD+2CH 358,06 € 296,58 € 231,48 € 213,39 € 155,52 €
STD 2AD+3CH 390,61 € 323,54 € 252,52 € 232,79 € 169,66 €
STD 3AD 358,06 € 296,58 € 231,48 € 213,39 € 155,52 €
STD 3AD+1CH 358,06 € 296,58 € 231,48 € 213,39 € 155,52 €
STD 3AD+2CH 390,61 € 323,54 € 252,52 € 232,79 € 169,66 €
STD 4AD 390,61 € 323,54 € 252,52 € 232,79 € 169,66 €
STD 4AD+1CH 390,61 € 323,54 € 252,52 € 232,79 € 169,66 €
SUPERIOR SUITE SLOPE VIEW/ HB 335,38 € 279,48 € 220,30 € 203,86 € 151,25 €
SGL 335,38 € 279,48 € 220,30 € 203,86 € 151,25 €
STD 1AD+1CH 335,38 € 279,48 € 220,30 € 203,86 € 151,25 €
STD 1AD+2CH 335,38 € 279,48 € 220,30 € 203,86 € 151,25 €
STD 1AD+3CH 368,91 € 307,43 € 242,33 € 224,24 € 166,37 €
STD 1AD+4CH 402,45 € 335,38 € 264,36 € 244,63 € 181,50 €
STD 2AD 335,38 € 279,48 € 220,30 € 203,86 € 151,25 €
STD 2AD+1CH 335,38 € 279,48 € 220,30 € 203,86 € 151,25 €
STD 2AD+2CH 368,91 € 307,43 € 242,33 € 224,24 € 166,37 €
STD 2AD+3CH 402,45 € 335,38 € 264,36 € 244,63 € 181,50 €
STD 3AD 368,91 € 307,43 € 242,33 € 224,24 € 166,37 €
STD 3AD+1CH 368,91 € 307,43 € 242,33 € 224,24 € 166,37 €
STD 3AD+2CH 402,45 € 335,38 € 264,36 € 244,63 € 181,50 €
STD 4AD 402,45 € 335,38 € 264,36 € 244,63 € 181,50 €
STD 4AD+1CH 402,45 € 335,38 € 264,36 € 244,63 € 181,50 €
Доплати ADULT CHILD 2-12

Вечера во A-la carte ресторан 7,00 € 3,50

Божиќна вечера (шведска маса) 36,00 € 18,00

Божиќна вечера (сет мени) 53,00 € 26,50

Новогодишна вечера (шведска маса) 60,00 € 30,00

Новогодишна вечера (сет мени) 85,00 € 42,50

community tax 0,00 € 0,00
* цената вклучува користење на базен и џакузи, WIFI во лоби, сместување во superior соби користат и термно зона и фитнес
бесплатен интернет во собите, ски гардеробер,
The hotel has a free outdoor parking with limited number of parking spaces – upon availability at guests’ arrival, and an underground parking – at extra charge and upon availability at guests’ arrival.
СПЕЦИЈАЛНА ПОНУДА: За сите резервации за 7 ноќи, следува една бесплатна вечера во A-la carte ресторанот

Туристичка такса од 1€ по лице на ноќ (задолжително)


Цената е дадена во евра за уплата во денарска противвредност од 1€=62 мкд.